TANEČNÍ ŠKOLA BEST DANCE

KARLOVY VARY

STANISLAV ZÍKA

602 12 77 88
Kvapilova 8, Karlovy Vary

Historie

Taneční škola BESTDANCE je úspěšnou taneční školou s širokou nadregionální působností, založenou již v roce 1989. Taneční škola je držitelem certifikátu kvality TANEČNÍ ŠKOLA SVAZU UČITELŮ TANCE ČR a držitelem licence EURODANCE CENTER sdružující přední evropské taneční školy.

Taneční klub BEST byl založen jako občanské sdružení (nyní spolek) z iniciativy majitelů TŠ BESTDANCE v roce 1996 jako nástupce tanečního klubu ATK THERMAL K. Vary. Klub je registrovaným členem regionálního sdružení ČESKÉ UNIE SPORTU (dříve ČSTV). Hlavní činností klubu, provozovaného prostřednictvím Taneční školy BESTDANCE je organizování volného času zájemců o taneční aktivity - dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Klub je veřejnosti velmi otevřený, přijímá všechny zájemce, bez předchozích konkurzů nebo talentových zkoušek. Cílem není výchova hvězd a mistrů sportu, ale umožnění aktivní činnosti pro všechny zájemce. Taneční klub BEST sdružuje své členy v oddílech:

  • HOBBY DANCE
  • LADIES LATINO
  • STREET DANCE
  • RELAXAČNÍ TĚLOCVIK

Aktivity:

  • Trenérská a instruktorská činnost – výuka tance různých forem se zaměřením na kolektivy dětí, mládeže, dospělých i seniorů.
  • Organizování tanečních soustředění a letních tanečních škol.
  • Pořádání kulturních a společenských akcí ve městě a v regionu.
  • Organizování regionálních tanečních soutěží Hobby Dance.
  • Pořádání soutěžních přehlídek Festivalu tanečního mládí
  • Prezentace tance na sportovních a společenských akcích v regionu
Novinky
12.10.2020

Na rozkaz ministra zdravotnictví se ruší všechny lekce na sále.

Oddíly street dance budou mít od 12.10. tréninky online přes aplikaci Zoom. Návod najdete na titulní straně.

BEST DANCE na FB